We are not what happened to us. We are what we choose to become.

Movement2 heet zo, omdat we geloven in de organisatie als bewogen beweging. Samen, dus niet alleen, ambitieuze ontwikkelingen waarmaken.

Onze begeleiding en ondersteuning hierbij heeft altijd een aantoonbaar, tastbaar en meetbaar resultaat als doel, op welk niveau jij ook je ontwikkeling nastreeft.

Groeien als organisaties in:

 •  Klanttevredenheid
 •  Marge en/of omzet;
 •  Merkwaarde,
 •  Boeien en binden van medewerkers
 •  Multidisciplinaire oplossingen en/of serviceconcepten
 •  Strategische samenwerking

Groeien als team in:

 •  Vertrouwen; sneller en wendbaarder samenwerken
 •  Talentbenutting; betere verdeling van taken door begrip van en gebruik maken elkaars kwaliteiten
 •  Teamwork en -teambuilding; beter gedragen besluiten die sneller leiden tot resultaten en een hogere graad van aanspreek-cultuur

Groeien als leiders in:

 •  QI leiderschap: de kwaliteit (Q) van interactie, bouwen van en aan vertrouwen in jezelf, de ander en de organisatie
 •  Persoonlijk leiderschap: meer werken vanuit jouw unieke bedoeling
 •  Narratief: het belang van het goede verhaal (storytelling) bij je visie, hoe weet je mensen te raken, te inspireren en te activeren

Groeien als individu in:

 •  Persoonlijke effectiviteit, beter presteren door meer zelfkennis; ontdekking van eigen talent en drijfveren
 •  Loopbaaneigenaarschap; bewuste en gebalanceerde keuzes maken op persoonlijk en professioneel vlak;

Klanten die we succesvol mochten
begeleiden in de afgelopen jaren: