Organiseren als
Bewogen Beweging

 

Voor duurzaam succes is tegenwoordig 1+1=>2 denken en doen een randvoorwaarde.

Het vertrouwen van de klant waarmaken vereist samenwerking, eensgezindheid en vertrouwen tussen alle betrokkenen in een organisatie.

De waarde en de betrouwbaarheid van de (interne) keten is zo sterk als de zwakste schakel. De kwaliteit van je product, dienst, of oplossing hangt zo 1-op-1 samen met het vermogen om geïntegreerd samen te werken.

Wij sturen daarom met onze dienstverlening op je nieuwe ROI: je Rendement op Interactie.

Steeds weer een hoogwaardiger doelgerichter interactie vormgeven, dat is wat wij doen en dat is waar we ons in onderscheiden.

Eigenaarschap, ondernemerschap en zelforganisatie zijn onmisbaar om als organisatie tijdig en adequaat in te kunnen spelen op kansen en bedreigingen. Als je hiertoe de talenten en competenties van je collega’s, medewerkers of teamgenoten echt proactief wilt benutten, dan is hun intrinsieke motivatie een voorwaarde. De basis voor die vrijheid in verbondenheid is de mate van zelf-determinatie in je organisatie.

Echte intrinsieke motivatie zien wij als de bewogenheid, de gedrevenheid, de bezieling achter het gedrag in de organisatie. Deze ontstaat als jij, je collega’s en je medewerkers geloven in continue groei en ontwikkeling doordat in drie universele voorwaarden is voorzien: Autonomie, Binding en Competentie.

Deze ABC voorwaarden vormen de basis voor hoge prestaties en een groei mindset. Wij geloven absoluut in de meerwaarde van de organisatie als een bewogen beweging:

  • Waarbij intrinsiek gemotiveerde mens(en)
  • Een gezamenlijke beweging naar beter in gang zetten,
  • Door een proces van geïntegreerde samenwerking.

Zo versnellen wij steeds weer de ontwikkeling, kanteling of transitie van een moeten-cultuur naar een willen-cultuur, zowel op individueel-, team-, als organisatieniveau.

Movement2

Movement2

Hoe

Movement2

Wat

Movement2

Dat bedoelen we met 1+1=>2, dat is onze belofte aan jou.