It is easy to make simple things complex. It is rather difficult to make complex things simple.

 

We werken aan een breed scala klantvragen, maar altijd vanuit een consistent sterk bewezen gedachtengoed. De oplossingen die wij bieden bestaan vaak uit een combinatie van interventies gericht op een hogere mate van Autonomie, Binding en Competentie (ABC)De drie basisvoorwaarden voor groei door eigenaarschap.

Autonomie

wij helpen het unieke, het authentieke, het eigen verhaal, de echte visie en de eigen strategie en aanpak te ontwikkelen maar vooral ook door er samen naar te gaan leven. Autonomie gaat daarmee in essentie over mogen, lef en durven, over erin geloven.

Binding

wij helpen bij het bieden en ervaren van vertrouwen, van veiligheid, en van verbinding bij echt erbij horen. Dit in lijn met je visie en jouw verhaal. Die verbinding maakt dat jij en de mensen in je omgeving echt willen gaan waar zij voor staan, echt hun beloftes willen waarmaken. Binding gaat daarmee in essentie over dromen, willen en beloven.

Competentie

Waar autonomie en binding helpen om mooie ambities te willen en te durven stellen, helpt competentie-ontwikkeling om deze ook daadwerkelijk waar te kunnen maken. De derde belangrijke bouwsteen van succes en optimaal presteren.
Talent ontwikkeling, werken aan de voor de visie benodigde vaardigheden en manier van denken is de derde pilaar van onze aanpak. Het daadwerkelijk doen, ervaren en ervan leren is de kern van de derde cruciale stap in geïntegreerde ontwikkeling.

Gedragsverandering, cultuurverandering en resultaatverbetering zijn vaak abstracte en moeilijk grijpbare concepten en processen. Met onze ABC aanpak brengen we steeds in kaart welke hefbomen de grootste kans op succes bieden. Zo zetten wij ieder complex ontwikkeldoel om in een simpel ontwikkeltraject: eenvoudig, consistent en logisch.

Gericht op het met jou afgestemde ontwikkel-doel ontwerpen we samen met jou en je team als klant het beste geïntegreerde ontwikkel-programma. Daarbij maken we met onze aanpakken zoveel mogelijk kwalitatief voelbare en merkbare als kwantitatief meetbare vooruitgang.

De vorm en inhoud daarvan volgt daarbij de gewenste functie en uitkomst: door middel van gecombineerde interventies als trainingen, assessments, (strategische) werksessies, (leiderschap)coaching, teambuilding-sessies, advisering en procesbegeleiding maken we samen met jou de ambities aantoonbaar waar.